20บาทได้3ลูก เป็นสินค้าของเกษตรกรไทย

วันนี้7-8ก.ค.ศูนย์อาหาร ชั้นใต้ดิน ทางออกอาคารจอดรถ และศูนย์อาหารตลาดกลางลาดสวาย ครับ ส่วน1แก้ว 180บาท เป็นสินค้า ของนายทุนต่างชาติก็อุดหนุนกันอยู่เนืองๆ