ในพิธีเปิดวันเด็กแห่งชาติประจำปี2561 ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองทัพไทย

โดยท่านรองเสนาธิการทหาร และท่านผู้อำนวยการกองพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 09.00น 13ม.ค.61