ในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์100รูป ของศูนย์การค้า ไอทีเซียร์ รังสิต โดยเซียร์รังสิต

และเจ้าของธุรกิจผู้ร่วมค้าในเซียร์ รังสิต พร้อมกับลูกค้า และประชาชนจำนวนมาก ครับ 13ม.ค.61