ในงานประมูลพระ และเตรียมการประกวดพระ

ณ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ