เส้นแบ่งขั้วโลกเหนือ Arctic Circle ลติจูต ที่66องศาเหนือ

ที่ประเทศฟินแลนด์ 10 มี.ค.61