เยี่ยมไข้ป้าสวาด และน้องที่หมู่1ตำบลลำลูกกา

จังหวัดปทุมธานี