เตรียมเมนูพิเศษ สำหรับประกอบอาหาร กลางทุ่งนาธรรมชาติ ที่แสนจะงดงาม 7ก.ย.61

จังหวัดอุบลราชธานี