เตรียมความพร้อม เวทีมวยคาดเชือก

ในประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลลำลูกกา