เจ้าภาพร่วมทอดกฐิน

ในอาทิตย์สุดท้ายประจำปี 2560 วันนี้ จำนวน4วัด แบ่งให้ทีมงานช่วยกัน ทั้งวัดคลองชัน วัดป่าที่เขาเขียว ในเมืองปทุม และวัดอิสานโนนสั้น ลำนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ที่เดินทางมาร่วมถวาย พร้อมคณะในตอนี้ 29ตค.60