เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี

ประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพณวัดเขียนเขต