หมู่บ้าน ซันตาคลอส คอยชมแสงออโรร่า

หรือแสงเหนือ แสงใต้ ปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์