สนับสนุน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เทอดพระเกียรติ 66พรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของวัดธรรมสุขใจ เจ้าคณะตำบลคูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 13ก.ย.61