ร่วมอนุโมทนาบุญ สร้างพระประธาน

โรงเรียนศรีจิตรา 11เม.61