ร่วมพิธีงานวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนวัดกลางของสี่

โรงเรียนวัดปัญจ โรงเรียนวัดเกตประภา และโรงเรียนวัดแจ้งลำหิน 12ม.ค.61