ร่วมชาปณกิจศพ

บึงกาสาม หนองเสือ และวัดราษศรัธาราม คลอง7