ร่วมฉลองพระบวชใหม่ 2รูป ในเช้าวันนี้

ณ วัดโพสพผลเจริญ 13 พ.ค 61