ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณพ่อประยุทธ อมรรัตนเมธา

สามีท่านสนช.นิพัทธา ณ.เมรุวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร