ยินดีด้วยกับน้องกาญจนา และน้องปริญญา

ณ สมาคมศิษย์เก่าวิศกรรมชลประทาน