ยินดีด้วยกับนาคและครอบครัว ทั้งสองในชุมชนเคหะวัดราชศรัทธาราม ครับ

เคหะวัดราชศรัทธาราม