มอบรางวัลให้กับเด็กๆในชุมชนบ้านเสมาฟ้าคราม เสมาฟ้าคราม 25

ชุมชนบ้านพฤกษา20 ชุมชนหมู่บ้านวรางกูรหมู่ 10 ลาดสวาย ชุมชนหมู่ที่แปดบ้านป้าสุขศรี ชุมชนอุดมทรัพย์ืชุมชนหมู่บ้านฉัตรณรงค์4 ครับ 13ม.ค.61