พืชผักผสมผสาน ไร่นาสวนผสม อำเภอตระการพืชผล

จังหวัดอุบลราชธานี 30กค.61