พิธีเปิดวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2561

และวันเด็กเกมแข่งขันกีฬาสี ของโรงเรียนวัดคลองชัน