พระอาจารย์อ๊อด เจ้าอาวาสวัดสายไหม ทำบุญมุฑิตาจิต

พุพคณาจารย์ และอดีดเจ้าอาวาสวัดสายไหม ลำลูกกา และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน มากกว่า200ทุน