ผลผลิตที่เกิดจากฟาร์มปลอดสารเคมีมีจำหน่ายแล้วครับ

ไข่สดมั่นใจว่าสดสะอาด เลี้ยงกึ่งธรรมชาติ ไม่มีสารเร่งโต ฟาร์มโปร่งอากาศถ่ายเทดี ไก่อารมณ์ดี ออกไข่เยอะ ไข่โต สดทุกวันครับ ศูนย์การเรียนรู้ ดร.เกียรติศักดิ์ ส่องแสง บ้านนาดื่อ