ปิดตลาดกินสัปปะรดช่วยเกษตรกร 12ตันจากชัฏป่าหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี

สู่ตลาดศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ตลาดคนปทุมธานี จิตอาสาช่วยจำหน่าย ผู้ใจบุญช่วยอุดหนุน ไทยช่วยไทย ไทยเจริญ