ปลูกมะพร้าวน้ำหอม หวาน 500ต้น 3ปี มาทานกันครับ

จังหวัดอุบลราชธานี