ประธานพิธีมงคลสมรส น.ส.อภิญญา & MR.Manish อินเดีย

ณ อมรีย์ ดอนเมือง แอร์พอร์ต