ประธานฌาปนกิจศพ พ่อสมศักดิ์ เดิมสมบูรณ์

ชุมชนอยู่เจริญ ณ วัดกลางคลองสี่ 9 พ.ค.61