บุญของบริษัท KSS เซียร์ รังสิต สำเร็จลงได้ด้วยดี

ท่านเจ้าคุณ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และท่านผู้มีเกียรติ ให้เกียรติบริษัท ด้วยความเมตตา