บริษัทเรา ก็มีพระพุทธรูปดีดี ไว้สักการะด้วยเช่นกัน ครับ

จังหวัดปทุมธานี