น้ำดื่มจากวัดสุวรรณฯคลอง9 และวัดโภสพผลเจริญ

ส่งถึงวัดบ้านแพน และผู้ถูกน้ำท่วม ย่านวัดบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรียบร้อยแล้วครับ