ท่านจุรินทร์ ลักษณ์วิศิษฏ์ เยี่ยมชมโรงเรียนธัญบุรี พบปะนักเรียน และคณะครู

พร้อมทั้งมอบถังสำรองน้ำ1,500ลิตร ให้กับโรงเรียน และชุมชนรวม10ถัง ขอขอบคุณท่านจุรินทร์ และเจ้าของถังน้ำด้วยครับ