ต้อนรับ ท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปาฐกถา

ณ มหาวิทยาลัยรังสิต