ชื่นชมว่า ความรับผิดชอบของนายช่างเกรียงไกร ยึดแบบเป็นมาตรฐานในการก่อสร้าง

และยังเพิ่มเติมบางส่วนตามที่ขอให้ด้วย อาคารสำนักงาน บริษัท KSS