ข่าวว่าฝนจะตก9-11พ.ค.นี้ ผมขอถือโอกาสเร่งงาน

งานมีทั้งงานด่วน งานสำคัญ งานด่วนและสำคัญ เป็นงานงานส่วนตัว และงานสาธารณะ อยากทำทุกงาน จึงขอจัดลำดับงาน เพื่อให้ทุกงานเกิดประโยชน์สูงสุดครับ 8พ.ค.61