ขอพื้นที่ให้ผู้มาจากไกล ได้ลงมือพัฒนา

Finland; Denmark; Sweden