ขอบคุณผอ.ต๊อก เจ้าของตลาดกลางลาดสวาย

ที่ยินดีจะสละที่ดินสร้างถนนและสะพานข้ามคลอง3จากแยกเกษตรฝั่งลาดสวาย ข้ามมาถึงฝั่งลำสามแก้ว