ขอชื่นชมนักแสดงอาชีพ ศิลปินตลกที่สร้างสรรค์ผลงาน อันเป็นปัจจุบัน

สร้างความเฮฮา และสาระให้กับผู้ชมได้ตลอดเวลา 10ม.ค.61