ติดต่อ ดร.เกียรติศักดิ์

ศูนย์ประสานงานพรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดปทุมธานี

: 801/277 หมู่บ้านวังทอง

ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต

อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

12130


: 02-990-0779

: 02-990-0778

: kiattisak@ksscom.co.th

: dr.kiattisak

: www.kiattisak.org