หารือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ถนน 3312 ลำลูกกา